ÚVODNÍ SLOVO

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

rádi bychom vás pozvali na Český psychoterapeutický den, který se bude konat 17. 4. 2021 na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Tématem jednodenní konference je Moc a bezmoc psychoterapeuta. Toto téma je významné pro naši reflexi a sebereflexi, pro naše klienty, ale i pro náš profesionální růst.

 Zveme vás jako jedince, terapeutické modality i instituty na společné setkání. Rádi bychom, aby konference byla platformou pro společné diskuze, místem, kde se můžeme lidsky potkat.

                                          Ján Praško
                                          Předseda České psychoterapeutické společnosti ČLS JEP

AKTIVNÍ ÚČAST

Pro zobrazení pokynů k aktivní účasti čtěte více.
Termín odevzdání přihlášek je 28. února 2020

Přihlášky zasílejte na sanderova@amepra.cz v jakémkoliv formátu.

Subscribe to