Pro zobrazení kontaktů, klikněte na odkaz níže.

Organizační sekretariát akce:

AMEPRA, s. r. o.
Zuzana Zachová
Španělská 1073/10

120 00 Praha 2

tel.: 775 666 348
email: zachova@amepra.cz

 

Pořádá: 

ČESKÁ PSYCHOTERAPEUTICKÁ
SPOLEČNOST ČLS JEP