Vážené kolegyně, vážení kolegové,

rádi bychom vás pozvali na Český psychoterapeutický den, který se bude konat 17. 4. 2021 na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Tématem jednodenní konference je Moc a bezmoc psychoterapeuta. Toto téma je významné pro naši reflexi a sebereflexi, pro naše klienty, ale i pro náš profesionální růst.

 Zveme vás jako jedince, terapeutické modality i instituty na společné setkání. Rádi bychom, aby konference byla platformou pro společné diskuze, místem, kde se můžeme lidsky potkat.

                                          Ján Praško
                                          Předseda České psychoterapeutické společnosti ČLS JEP